KRS: 0000028246

Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Śniadanie wielkanocne 2018

Śniadanie wielkanocne 2018

Dzisiaj, tj. 4 kwietnia, we wszystkich Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Oświęcim, odbyło się śniadanie wielkanocne dla uczestników i rodziców oraz pracowników WTZ.Dziękujemy wszystkim za przybycie i za miłą atmosferę. W takich chwilach, jak dziś, daje się...

Etapy pracy

Proces terapeutyczny przebiega w trzech następujących, przeplatających się etapach: I etap Przygotowawczo – diagnostycznyTo etap obserwacji. Poznawane są możliwości, postawy i zachowania uczestników w różnych sytuacjach: nowych i znanych, trudnych i codziennych....

ZASADY ORGANIZACJI

Podstawę przyjęcia do WTZ stanowi Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności, wystawiane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w którym wskazane jest uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia...

MISJA

Podstawowym celem WTZ jest szeroko pojęty rozwój dorosłych osób niepełnosprawnych. Poprzez rehabilitację społeczną i zawodową prowadzoną w warsztatach następuje poprawa sprawności psychofizycznej i zaradności osobistej. Wzmacniana jest u uczestników WTZ niezależność i...

PODSTAWA PRAWNA

Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku, rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej...
1% podatku dla fundacji im. Brata Alberta

1% podatku dla fundacji im. Brata Alberta

1 % Twojego podatku realnie zmienia życie drugiego człowieka. Przekaż 1% podatku na fundację im. Brata Alberta.   Wypełniając PIT wpisz KRS 0000028246   www.albert.krakow.pl   Od 21 lat jedynym celem Fundacji im. Brata Alberta jest pomoc osobom niepełnosprawnym...

WTZ Chełmek

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
Tel. 33 846-14-46

WTZ Przeciszów-Las

ul. Leśna 12
32-641 Przeciszów
Tel. 33 843-75-19

WTZ Jawiszowice

ul. Plebańska 7
32–626 Jawiszowice
Tel. 32 211-06-56

WTZ Oświęcim

ul. Zwycięstwa 135
32–600 Oświęcim
Tel. 33 842-33-33