KRS: 0000028246

Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

WTZ Oświęcim – O nas

RYS HISTORYCZNY

W malowniczej scenerii parku krajobrazowego w Oświęcimiu – Dworach, nieopodal Kaplicy Hallerów, mieści się Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta.

Jak dowiadujemy się z kart historii, wieś Dwory na przełomie XVIII i XIX w. należała do rodziny Hallerów. To właśnie oni założyli park, gdzie wybudowali dwór, budynki gospodarcze i kaplicę – mauzoleum. W końcu XIX w. naprzeciwko parku powstał folwark. W czasie II wojny Światowej Niemcy rozbudowali folwark. Po 1945r. majątek Hallerów został przejęty przez miejscowe Państwowe Gospodarstwo Rolne, od 1964r. zespół podworski użytkowany był przez Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku. Budynki otrzymali w użytkowanie pracownicy ośrodka. W dawnym spichlerzu, który po 1959 r. gruntownie przebudowano (murowany, parterowy, prostokątny, nakryty dwuspadowym dachem) zorganizowano przedszkole. W 1992 r. cały zespół przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, a później miejscowa spółdzielnia rolnicza. Obecnie teren ten wpisany jest w rejestr zabytków i należy do Gminy Oświęcim.

We wschodniej części zabytkowego parku mieści się budynek użyteczności publicznej obok którego stoi  kaplica – mauzoleum. Jest ona obiektem o dużym znaczeniu historycznym dla społeczności lokalnej i cennym zabytkiem architektury cmentarnej. W kaplicy znajduje się krypta ze szczątkami rodziny Hallerów.Spoczywają tu ostatni właściciele Dworów: Barbara Haller – Rottmanowa, jej mąż Ignacy Rottman, Cezary Haller,major Wojsk Polskich i jego syn Antoni Haller. W 2010 r. z inicjatywy Urzędu Miasta Oświęcim obiekt ten został gruntownie odnowiony.

Bibliografia:
na podstawie oprac. Tadeusz Śledzikowski, OT NID w Krakowie, 04.2015 r.

AKTUALNIE

Wspomniany powyżej budynek użyteczności publicznej, to dawny spichlerz, zaadoptowany później na przedszkole, a od 2007r. siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej  dla osób niepełnosprawnych.

Placówka ta powstała z inicjatywy rodziców osób niepełnoprawnych z Oświęcimia, władz powiatowych – szczególnie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz władz miejskich jako czwarty Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w powiecie oświęcimskim.

Do WTZ w Oświęcimiu uczęszcza 20 osób niepełnosprawnych z Oświęcimia, Przeciszowa, Podolsza, Poręby i Włosienicy. Warsztat zapewnia terapię w ramach pracowni gospodarstwa domowego, edukacyjno – plastycznej, rękodzieła artystycznego oraz ogrodniczo – dekoracyjnej. Ponadto uczestnicy objęci są rehabilitacją oraz opieką psychologa, pedagoga i pielęgniarki.

Na terenie placówki działa grupa teatralna „DWORZANIE”, która prezentuje się na imprezach wewnątrz warsztatowych i nie tylko. Podejmuje coraz to nowe wyzwania, m.in. występy solistów, występy zespołowe, przedstawienia okolicznościowe.

W ostatnim kwartale 2019 r. dzięki przychylności Władz Miasta Oświęcimia, dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku WTZ w Oświęcimiu – Dworach, co poprawiło warunki egzystencjalne użytkowników tego obiektu, a także podniosło jego walory estetyczne.

WTZ Chełmek

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
Tel. 33 846-14-46

WTZ Przeciszów-Las

ul. Leśna 12
32-641 Przeciszów
Tel. 33 843-75-19

WTZ Jawiszowice

ul. Plebańska 7
32–626 Jawiszowice
Tel. 32 211-06-56

WTZ Oświęcim

ul. Zwycięstwa 135
32–600 Oświęcim
Tel. 33 842-33-33