KRS: 0000028246

Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Nasza twórczość

Pracownie reedukacyjne mają na celu korygowanie, poprawianie niedoskonałości w mówieniu, pisaniu, czytaniu, w miarę możliwości osoby niepełnosprawnej.

Uczą się wycinania, kolorowania, naklejania. Kształtują i doskonalą umiejętności komunikacji werbalnej. Rozwija również pamięć oraz rozszerza znajomość słów i pojęć poprzez różnego rodzaju ćwiczenia. Ułatwia im funkcjonowanie społeczno – zawodowe w usamodzielnianiu się, wyrażaniu werbalnie swoich uczuć, myśli.

WTZ Chełmek

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
Tel. 33 846-14-46

WTZ Przeciszów-Las

ul. Leśna 12
32-641 Przeciszów
Tel. 33 843-75-19

WTZ Jawiszowice

ul. Plebańska 7
32–626 Jawiszowice
Tel. 32 211-06-56

WTZ Oświęcim

ul. Zwycięstwa 135
32–600 Oświęcim
Tel. 33 842-33-33