KRS: 0000028246

Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

WTZ Jawiszowice – O nas

RYS HISTORYCZNY

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jawiszowicach jest trzecim z kolei WTZ Powiatu Oświęcimskiego. Został otwarty w grudniu 2005 roku. Mieści się w budynku należącym do parafii p.w. Św. Marcina w Jawiszowicach, w którym wcześniej mieścił się Dom Sióstr Służebniczek Starowiejskich i prowadzona przez nie biblioteka.

Warsztat powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczności Brzeszcz i Jawiszowic na stworzenie miejsca spotkań i pracy dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Miejsca, gdzie w przyjaznej atmosferze można nabywać kompetencji społecznych, zawodowych, uczyć się samodzielności. Osobami, które w głównej mierze przyczyniły się do powstania WTZ na tym terenie, które widziały potrzeby osób niepełnosprawnych, które podjęły starania o utworzenie Warsztatu w Jawiszowicach byli: obok władz Fundacji im. Brata Alberta na czele z ks. prezesem Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim i p. kierownik WTZ Chełmek Beatą Ciurą, p. poseł (późniejsza Pani Premier) Beata Szydło i proboszcz parafii p.w. Św. Marcina w Jawiszowicach ks. dr Henryk Zątek. To dzięki ich przychylności to dzieło stało się realne do wykonania.

Pierwszym kierownikiem WTZ Jawiszowice była p. Monika Fik, która aktualnie prowadzi WTZ Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie. To ona dbała o pierwsze kontakty ze środowiskiem, budowała pierwszy wizerunek WTZ, dzięki ogromnej pomocy i wsparciu ks. Proboszcza Henryka Zątka doposażała poszczególne pracownie WTZ. Kolejnym, wieloletnim kierownikiem WTZ była p. Grażyna Kędzierska. Przez lata jej pracy budynek przeszedł ogromną transformację. W roku 2011 ks. Proboszcz Henryk Zątek wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia generalnego remontu dachu, łącznie z utworzeniem poddasza użytkowego i zmianą bryły zewnętrznej budynku. Pani kierownik z personelem podjęli się tego zadania. W tym czasie zajęcia odbywały się w budynkach parafialnych, których ks. Proboszcz udzielił na czas remontów. Cztery lata później, również w odpowiedzi na pomysł ks. Proboszcza Henryka Zątka i przy ogromnym jego współudziale przearanżowano ogród przy WTZ i aktualnie jest to miejsce absolutnie urokliwe i kojące.

TERAŹNIEJSZOŚĆ

Aktualnie w budynku WTZ w Jawiszowicach obok Warsztatów Terapii Zajęciowej mieści się także Świetlica Terapeutyczna Fundacji im. Brata Alberta oraz Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Fundacji Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta.

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej uczęszcza 20 osób niepełnosprawnych z Brzeszcz, Jawiszowic, Grojca i Harmęż. Wybierają kwartalnie jedną z czterech pracowni, gdzie nabywają umiejętności przydatnych w życiu i w późniejszej pracy zawodowej. Do WTZ dowożeni są 17-osobowym busem, który jest na użytek WTZ. Stanowi to duży komfort i udogodnienie, dzięki któremu uczestnicy Warsztatu mają możliwość częstych wyjazdów i poznawania ciekawych miejsc.

W ramach WTZ działa grupa wokalna „Ladys”, która dysponuje sporym repertuarem polskich piosenek popularnych, z którym występuje na różnych przeglądach i konkursach, a także uroczystościach, których, w ramach działalności WTZ Chełmek, nie brakuje.

WTZ Chełmek

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
Tel. 33 846-14-46

WTZ Przeciszów-Las

ul. Leśna 12
32-641 Przeciszów
Tel. 33 843-75-19

WTZ Jawiszowice

ul. Plebańska 7
32–626 Jawiszowice
Tel. 32 211-06-56

WTZ Oświęcim

ul. Zwycięstwa 135
32–600 Oświęcim
Tel. 33 842-33-33