KRS: 0000028246

Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku

FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA CHEŁMEK WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ul. Przemysłowa 2 32–660 CHEŁMEK
tel.: 033 846-14-46
Kierownik: Beata Ciura

HISTORIA

Starania o to, aby w Chełmku powstał Warsztat Terapii Zajęciowej zaczęły się już na początku 1998 roku, z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych z Chełmka. Obok rodziców osobami żywo zainteresowanymi i zaangażowanymi w to dzieło byli wolontariusze, którzy po otwarciu zostali zatrudnieni i do tej pory pracują w WTZ. Wspominają ten okres, jako ‘kolędowanie’ od drzwi do drzwi i kwestowanie na rzecz powstania miejsca rozwoju dla osób niepełnosprawnych.

Głównym problemem, w uskutecznieniu zrodzonego pomysłu, były kłopoty lokalowe. Pierwotnie placówka WTZ miała się mieścić w Bobrku, w zabytkowej oficynie przy pałacu Sapiehów. Jednakże bariery architektoniczne i fatalny stan zabudowań spowodowały, że pomysł utworzenia tam warsztatów został udaremniony.

Dalsze poszukiwania odpowiedniego budynku doprowadziły do biurowca na terenach przemysłowych Chełmka, w którym mieścił się dawniej Zakład Urządzeń Technicznych ‘Technoskór’. Ogromny, trzykondygnacyjny budynek, który przez pięć lat stał, jako pustostan, stanowił zbędny i bardzo kosztowny balast dla ‘Technoskóru’. Z powodu wysokich opłat budynek został przekazany do majątku skarbu państwa.

O tych krokach dowiedział się, utworzony w Chełmku z inicjatywy kilkuosobowej grupy inicjatywnej, Zarząd Regionalny Fundacji im. Brata Alberta. Okazało się, że istnieje możliwość odzyskania budynku od skarbu państwa. Pomysł zaadoptowania budynku pod Warsztaty Terapii Zajęciowej został zaakceptowany.

Procedury prawne, prowadzące do przejęcia budynku, trwały około pół roku i zakończyły się późną jesienią 1999 roku. Zezwolenie na otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej wpłynęło, dzięki przychylności ówczesnych władz Chełmka – burmistrza Janusza Cory i z-cy burmistrza Andrzeja Saternusa, dnia 15 listopada, a oficjalne otwarcie miało się odbyć 15 grudnia.

Zatem na zorganizowanie wszystkiego i przygotowanie budynku do stanu użyteczności został miesiąc. Osiągnięcie tego stanu, przeprowadzenie kapitalnego remontu w tak krótkim czasie, przy minimalnych nakładach finansowych, wydawał się niemożliwy. Okazało się jednak, że operatywność i dotychczasowe doświadczenie osób zaangażowanych w tworzenie WTZ, pozwoliło tak pokierować pracami, że ekipy remontowe zdążyły na czas.

Parter budynku przeznaczony na Warsztat Terapii Zajęciowej został wykończony i oddany do użytku dnia 15 grudnia 1999 roku.

Początek funkcjonowania Warsztatu był bardzo spokojny. Zaczęto od prac porządkowych. Pierwotnie warsztat liczył 12 osób personelu i 30 podopiecznych. Do dziś większość osób nadal pracuje w WTZ.

TERAŹNIEJSZOŚĆ

Aktualnie w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Chełmku wykończone są i oddane pod terapię dwa piętra budynku przy ulicy Przemysłowej 2. Mieści się tu 8 pracowni, w których co dzień bierze udział w zajęciach 40 podopiecznych z gmin: Chełmek i Oświęcim (miejscowości: Bobrek, Chełmek, Oświęcim, Gorzów, Brzezinka). Są oni dowożeni busem warsztatowym. Do 2007 roku był nim czerwony dziewięcioosobowy Volkswagen, później srebrny Renault na 16 osób, a od 2018 roku wygodny Mercedes, którego zakup został częściowo dofinansowany ze środków PFRON.

Od 1999 roku budynek, w którym mieści się WTZ Chełmek bardzo się zmienił. Poczyniono wiele mniejszych i większych inwestycji zmieniających obraz i pierwotny charakter tego miejsca. Własnym sumptem wyczyszczono i odremontowano pomieszczenia użytkowe. Z większych remontów, w roku 2006, firma ENVOS z Chełmka, założyła na piętrach użytkowych budynku centralne ogrzewanie. Od tego czasu nikt już nie uskarżał się na zimno, choć przy większym wietrze pomieszczenia szybko się ochładzały, z powodu nieszczelnych, czterdziestoletnich okien. Problemowi temu zaradzono w roku 2009, kiedy firma OKNOHIT z Oświęcimia wymieniła wszystkie okna budynku (ponad 100). Potężna ta inwestycja była współfinansowana przez Zarząd Krajowy Fundacji im. Brata Alberta, z ks. Prezesem T. Isakowiczem – Zaleskim na czele, pana A. Bąka z Nowego Jorku, pana I. Achtelika z firmy OKNOHIT z Oświęcimia oraz przede wszystkim przez wszystkich przyjaciół, darczyńców i ludzi dobrej woli, których 1%, decyzją Zarządu Krajowego Fundacji im. Brata Alberta, został przekazany na ten cel. W kolejnych latach zostały odnowione łazienki, położono glazurę w korytarzu na piętrze oraz w kilku pracowniach a także odnowiono pokrycie dachu. W dalszym etapie przeprowadzono gruntowny remont holu i dolnego korytarza, odmalowano i odświeżono pracownie. W 2016 roku przeprowadzono remont elewacji budynku, który w większości pokrywał fundusz z tytułu szkód górniczych.

Podopieczni WTZ Chełmek od 2009 roku uczestniczą w różnych projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

 • W 2009 roku pięcioro uczestników WTZ Oświęcim uczestniczyło w projekcie „Rodzina w Kryzysie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.2 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wybrani beneficjenci programu spełniali następujące warunki: są mieszkańcami Powiatu Oświęcimskiego, są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują, są objęte wsparciem pomocy społecznej, są niepełnosprawne intelektualnie lub psychicznie. Celem głównym projektu był wzrost ich aktywności społeczno – zawodowej. Projekt ten zaplanowany był na 4 lata, podczas których wzięło w nim udział 20 uczestników.
 • W 2010 roku dwoje uczestników WTZ Chełmek było beneficjentami dwóch programów przeznaczonych dla osób z autyzmem – „Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem” oraz „Wsparcie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem”.
 • Od listopada 2010 do marca 2011 roku kilkoro uczestników WTZ Chełmek brało udział w szkoleniu zawodowym w ramach projektu „Wyrównać Szanse Osób Niepełnosprawnych w Małopolsce” współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRACOWNIE

Pracownie, w których uczestnicy WTZ Chełmek mogą kształtować swoje umiejętności, podnosić kompetencje, rozwijać potencjał jest osiem. Każda osoba ma możliwość wyboru trzech pracowni na rok. Wybiera zgodnie ze swoimi preferencjami, sympatiami, umiejętnościami.

Ci którzy lubią gotować, doskonalą zasady savoir – vivre i etykiety w dwóch pracowniach gospodarstwa domowego, u pań Marty Kozub i Karoliny Ćwiękały. Ci, którzy lubią jeść, uczą się tam gotowania i samodzielności. Przygotowane tu napoje i śniadania podnoszą samopoczucie wszystkich w warsztacie.

O kwiaty, których w warsztacie nie brakuje, dbają uczestnicy pracowni ogrodniczo – technicznej, pod czujnym okiem pani Marty Komperdy. Łatwo ich rozpoznać, na tle pozostałej grupy, po charakterystycznej, pięknej opaleniźnie. To oni mają najczęściej kwiaty we włosach i w butonierkach. Nad to potrafią oni nieźle skręcać, są specjalistami w wierceniu i dowiercaniu, skleją i zmontują wszystko, co tego wymaga. Taki Warsztatowy DIY.

Charakteru korytarzom warsztatowym dodają obrazy namalowane w pracowni plastycznej, u pani Magdy Banaś. Są one wykonane różnymi technikami, od linorytu, przez pastele po olej. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Tym, którzy nie lubią tworzenia w dwuwymiarze, proponowana jest rzeźba, odlewy, itp. Dla każdego coś miłego.

Czym jednak byłby warsztat bez pracowni haftu pani Danuty Stokłosy, gdzie powstają przepiękne, chwytające za serce dzieła sztuki. To doskonała pracownia dla tych, którzy lubią spokój i harmonię. Przy igle, tamborku i kanwie uczestnicy się odprężają. Część osób relaksuje się tkając gobeliny lub próbując swoich sił przy robieniu na drutach albo szydełkiem. Rozglądając się w tej pracowni trudno uwierzyć, że aż tyle różnych zastosowań może mieć nić.

Wielu uczestników to prawdziwi aktorzy. Nikt tak jak oni nie potrafi odgrywać skruszonego czy smutnego. Ten niewątpliwy potencjał wykorzystywany jest doskonale w pracowni teatralno – muzycznej przez panią Asię Przewoźnik. Utworzona tu trupa teatralna „Żółta Ciżemka”, swoimi adaptacjami klasyki światowej literatury, rozsławia WTZ Chełmek w całym województwie, a nawet w kraju i za granicą. A wokale kilkorga uczestników to prawdziwe perełki.

Kto chce się przyczynić do świetności sztuk teatralnych w inny sposób niż gra na scenie, pomaga przy wykonywaniu kostiumów scenicznych w pracowni krawieckiej pani Anetki Gomółka. Oprócz biegłości w trudnej sztuce szycia ubrań, można tu nabyć także umiejętności wykonywania poduszek, maskotek. To swoista wytwórnia cudeniek wyobraźni na każdą okazję.

Sukces wszystkich pracowni nie byłby pełen, gdyby nie pracownia rękodzieła artystycznego pani Asi Czeszek, w której dokonuje się niemożliwego, podopieczni tu przekraczają siebie. Różnorodność proponowanych przez terapeutę działań jest niezmiernie szeroka, ale co najważniejsze każdy, bez wyjątku, znajdzie coś dla siebie.

Problemy z kondycją? Bóle mięśni? Za duża tusza? Niska sprawność fizyczna? Wszystkim tym problemom zaradzi pani Karolina Szymoniak na zajęciach rehabilitacyjnych. Ćwiczenia siłowe, rozciągające, zręcznościowe, masaże – i każdy podopieczny czuje się jak nowonarodzony.

W razie, gdyby ćwiczenia nie zaradziły problemom fizycznym, jest pani pielęgniarka – Grażyna Witańska. Gdy trzeba – zmierzy ciśnienie, temperaturę. Dzięki jej pomiarom i radom łatwiej utrzymywać dziewczętom dietę i figurę, a kawalerom zdrowie i formę. Kwestia wagi jest tutaj niemal równie ważka, co kwestia stroju.

Rękę na pulsie warsztatu trzyma bez przerwy specjalista do spraw rewalidacji, pani pedagog Ewa Janik. Wie niemal wszystko, co dzieje się w pracowniach, w relacjach między uczestnikami WTZ. Ci mogą zawsze polegać na jej intuicji i doświadczeniu. Każdy sprawiedliwie jest oceniany i podsumowywany. Tu bije źródło nowej energii i motywacji do działania.

Nie jest łatwo być dorosłym. Na każdym kroku pojawiają się problemy, utrudnienia, przeszkody. Jak można sobie poradzić z tym, co tarasuje pójście naprzód? Pierwszy punkt to zrozumienie sytuacji, a dalej… to zależy… W takich przypadkach można udać się do pani psycholog Justyny Czaja, która pomoże dojść do właściwych wniosków, poradzić, jak w danej sytuacji się zachować, itp. Również rodziny mogą zasięgnąć u niej konsultacji.

Każdy kto ma zacięcie do liczenia i smykałkę do prac biurowych ciągnie do pokoju pani księgowej Ani Marcinek. Co ciekawe, nie zrażają ich ani słupki wyliczeń, ani plątanina cyfr. Tutaj zdecydowanie przyciąga również panująca tu temperatura. To tropikalna wyspa klimatu umiarkowanego, o czym doskonale wiedzą ciepłolubni podopieczni.

Uczestnicy WTZ to kopalnia pomysłów, jak zapromować warsztat w lokalnym środowisku, jak pokazać się innym i zachęcić do współpracy. W młodych głowach rodzą się pomysły festiwali, zawodów, wycieczek. Wiele z tych akcji koordynowanych jest przez pracownika administracyjno – biurowego, panią Anię Miziołek. Zbiera ona te pomysły i skleja w całość, dzięki czemu marzenia i wizje wielu mogą się ziścić.

Każda kobieta chce się czasem czuć jak księżniczka, pragnie być noszona na rękach. Niejeden, z kolei, mężczyzna pragnie dystynkcji wojskowych, żołnierskiego życia. I bez względu na płeć, wiek czy przebyte doświadczenia każdy potrzebuje być szanowany. Te potrzeby doskonale rozumie kierowca WTZ Chełmek, pan Artur Kołodziejczyk. Zauważa on każdego i stara się każdemu udzielić pomocy.

Nad całością panuje, koordynuje wszystkie działania i ogarnia powstający czasem chaos pani kierownik Beata Ciura. Dla uczestników, którzy ufają jej jak Zawiszy, jest jak wyrocznia z Teb. Nikt nie śmie się sprzeciwiać jej salomonowym decyzjom. Czasem podopieczni mówią w kuluarach, że drzwi do jej pokoju powinny być obrotowe – taki tam ruch.

ORGANIZUJEMY

Przez dziesięć lat działalności Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chełmku stały się znanym i szanowanym w powiecie oświęcimskim partnerem do współpracy dla sektora prywatnego, państwowego i pozarządowego.

Współpraca ze szkołami:

 • zorganizowanie przedstawienia „Kamienie”, w którym występowali uczniowie Gimnazjum w Chełmku i uczestnicy WTZ Chełmek
 • wystawianie przedstawień grupy teatralnej ‚Żółta Ciżemka’ dla uczniów szkół powiatu oświęcimskiego
 • udział w spotkaniach integracyjnych w lokalnych szkołach
 • prowadzenie w WTZ lekcji wychowawczych o niepełnosprawności dla uczniów szkół podstawowych, średnich i gimnazjów
 • uczestnictwo w programie wolontariatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chełmku
 • organizowanie kiermaszy i wystaw twórczości w szkołach
 • itp.

Współpraca z Ośrodkami Kultury:

 • organizowanie wystaw twórczości osób niepełnosprawnych z WTZ Chełmek w MOKSiR Chełmek i OCK Oświęcim
 • korzystanie ze sceny MOKSiR w Chełmku do prób grupy teatralnej ‚Żółta Ciżemka’
 • organizowanie Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych ARLEKINY w OCK Oświęcim
 • organizowanie balów przebierańców w MOKSiR Chełmek
 • itp.

Współpraca z urzędami:

 • organizowanie kiermaszy okazjonalnych w urzędachudział w Dniach Miasta Chełmka
 • udział w Powiatowych Dniach Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu
 • udział w projekcie Rodzina w Kryzysie organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Europejski Fundusz Społeczny
 • itp.

Współpraca z służbami:

 • pogadanki i spotkania z policją
 • organizowanie zabawy andrzejkowej i spotkań wielkanocnych dla wszystkich uczestników WTZ (Chełmek, Oświęcim, Jawiszowice i Przeciszów) w OSP Gorzów
 • itp.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

 • współorganizowanie przeglądów, zawodów
 • udział w festiwalach, zawodach, itd.
 • udział w sieci lokalnej
 • itp.

Inne:

 • współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Bobrku
 • organizowanie wycieczek dla uczestników (krajowych i zagranicznych)
 • organizowanie pielgrzymek dla rodzin uczestników
 • itp.

OSIĄGNIĘCIA

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Chełmka święcą sukcesy na międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach twórczości plastycznej, teatralnej, na zawodach sportowych, itd. Niektórzy z uczestników są rozpoznawalni już w całej Polsce.

Oto niektóre z naszych najważniejszych sukcesów należą:

 • Wyróżnienie na IX Międzynarodowym Biennale Sztuk Plastycznych w Krakowie w 2006 roku
 • I nagroda i wyróżnienie na X Międzynarodowym Biennale Sztuk Plastycznych w Krakowie w 2008 roku
 • Najwyższe nagrody w II, III, IV edycji konkursu plastycznego ‚Świat Nikiforów’ Fundacji Wspólna Droga
 • II nagroda w kategorii grafika, rysunek w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Sztuka Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku
 • I i II miejsce w ALBERTIANIE w 2007 i 2010 roku
 • Trzykrotne wyróżnienie podczas Gaudium w KrakowieGrand Prix, I miejsce w 2010 roku oraz III miejsce w 2009 roku podczas Tyskiej KLANZY
 • Zdobycie II nagrody na Festiwalu w Podolanach w 2010 roku
 • itd.

WTZ Chełmek

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
Tel. 33 846-14-46

WTZ Przeciszów-Las

ul. Leśna 12
32-641 Przeciszów
Tel. 33 843-75-19

WTZ Jawiszowice

ul. Plebańska 7
32–626 Jawiszowice
Tel. 32 211-06-56

WTZ Oświęcim

ul. Zwycięstwa 135
32–600 Oświęcim
Tel. 33 842-33-33