KRS: 0000028246

Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Piszą o nas

Pracownie rehabilitacyjne mają na celu poprawę sprawności fizycznej u osób niepełnosprawnych. Dla każdego uczestnika tworzone są plany ćwiczeń, które to pozwalają na utrzymanie sprawności fizycznej, a u niektórych na jej poprawę.

Ćwiczenia są dostosowane do schorzenia każdego uczestnika, do zaleceń lekarza. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia na basenie, gdzie uczestnicy uczą się pływać pod czujnym okiem rehabilitantki. Organizowane są różne konkursy, zawody sportowe, np. zawody pływackie, turniej piłki nożnej, gdzie uczestnicy mogą sprawdzić swoją sprawność fizyczną i uczyć się pracy w grupie.

WTZ Chełmek

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
Tel. 33 846-14-46

WTZ Przeciszów-Las

ul. Leśna 12
32-641 Przeciszów
Tel. 33 843-75-19

WTZ Jawiszowice

ul. Plebańska 7
32–626 Jawiszowice
Tel. 32 211-06-56

WTZ Oświęcim

ul. Zwycięstwa 135
32–600 Oświęcim
Tel. 33 842-33-33