KRS: 0000028246

Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Podstawę przyjęcia do WTZ stanowi Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności, wystawiane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w którym wskazane jest uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku przez siedem godzin dziennie. Program pracy zależy od możliwości indywidualnych uczestników WTZ i jest dostosowywany do każdego z podopiecznych osobno.

Uczestnicy mogą korzystać z dowozu pojazdem WTZ z miejsca wyznaczonego przez kierownika WTZ do siedziby WTZ, o ile, ze względu na stopień niepełnosprawności i poziom samodzielności, nie jest w stanie dojechać środkami komunikacji miejskiej.

Każda z osób uczęszczających na zajęcia otrzymuje miesięcznie stałe środki finansowe w ramach treningu ekonomicznego, w wysokości określonej przez WTZ i w ramach zasad ustalonych w Regulaminie WTZ.

Terapia odbywa się w różnych pracowniach, w zależności od Warsztatu (WTZ Chełmek – 8 pracowni, WTZ Jawiszowice – 4 pracownie, WTZ Oświęcim – 4 pracownie, WTZ Przeciszów – 4 pracownie). W każdej pracowni w zajęciach uczestniczy pięciu podopiecznych.

WTZ Chełmek

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
Tel. 33 846-14-46

WTZ Przeciszów-Las

ul. Leśna 12
32-641 Przeciszów
Tel. 33 843-75-19

WTZ Jawiszowice

ul. Plebańska 7
32–626 Jawiszowice
Tel. 32 211-06-56

WTZ Oświęcim

ul. Zwycięstwa 135
32–600 Oświęcim
Tel. 33 842-33-33