KRS: 0000028246

Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

O Fundacji im. Brata Alberta

Fundacja im. Brata Alberta została założona w 1987 roku przez śp. Zofię Tetelowską, śp. inż. Stanisława Pruszyńskiego, kapelana „Solidarności” ks. Tadeusza Sakowicza – Zaleskiego oraz osoby wywodzące się z Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych i wspólnot „Wiara i Światło” z Krakowa, zwanych popularnie „Muminkami”. Od początku swego istnienia niesie pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

oswiecim-02_thumbW codziennej pracy Fundacja wspiera osoby niepełnosprawne prowadząc domy stałego pobytu, domy dziennego pobytu, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, ośrodki adaptacyjne, szkoły i przedszkola integracyjne. Organizuje także obozy rehabilitacyjne. Swoją opieką obejmuje ona ponad 900 osób niepełnosprawnych, z których 107 przebywa w ośrodkach na stałe, a pozostali są dowożeni na zajęcia dzienne. Fundacja pomaga również rodzinom Podopiecznych. Jest ona także organizatorem licznych koncertów charytatywnych, spotkań integracyjnych, wystaw i przeglądów twórczości osób niepełnosprawnych umysłowo.

Działalność Fundacji, od chwili jej narodzin, wspierana jest przez Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego, a także wielu wspaniałych ludzi dobrej woli. Jako organizacja pozarządowa typu „non profit”, działa w oparciu o prywatne darowizny , kwesty oraz państwowe i samorządowe subwencje celowe. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego.


Radwanowice

pracownia-ogrodnicza-02_thumbPlacówką macierzystą Fundacji im. Brata Alberta jest ośrodek dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach. To właśnie tu, niedaleko Krakowa, znajduje się dwór wraz z gospodarstwem rolnym, który śp. Zofia Tetelowska przekazała na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym umysłowo.

W latach 1987 – 2000, przy ogromnym wysiłku pracowników, przyjaciół, sponsorów i dobroczyńców Fundacji, wyremontowano stary dwór i wzniesiono trzy nowe budynki, które tworzą dziś schronisko. Podobnie jak św. Brat Albert, który porzucił malarstwo i zaszczyty, aby być przy ubogich, uzależnionych i bezdomnych, Zofia Tetelowska mieszkała wspólnie z podopiecznymi w starym dworze. Także dzisiaj pracownicy wcielają w życie ten ideał i poświęcają znaczną część swojego życia, aby wspierać najbardziej potrzebujących.
Ośrodek w Radwanowicach obejmuje schronisko dla osób niepełnosprawnych, świetlice terapeutyczną oraz warsztat terapii zajęciowej. Również w Radwanowicach działa Zarząd Krajowy Fundacji.

Schroniska dla niepełnosprawnych

Obecnie Fundacja prowadzi 4 Schroniska dla Niepełnosprawnych – w Radwanowicach, Łodzi, Chorzeszowie k. Łasku i w Toruniu. Wszystkie schroniska opiekują się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, które utraciły swoich rodziców i opiekunów. Dom znajdują tam osoby powyżej 18 roku życia, upośledzone w stopniu umiarkowanym i znacznym, będące sierotami społecznymi lub naturalnymi.

pracownia-gospodarstwa-domowego-02_thumbPraca wychowawcza w Schroniskach prowadzona jest w oparciu o małe, ok. 10-osobowe wspólnoty, które mają zastąpić niepełnosprawnym ich utracone rodziny. W każdej ze wspólnot pracuje trzech lub czterech opiekunów, którzy spełniają rolę „starszych braci lub sióstr”. Wspólnoty mają swoje nazwy, takie jak „Milusińscy”, „Migotki”, „Calinki”, „Harnasie”, które odzwierciedlają charakter Podopiecznych Fundacji.

Schroniska są nie tylko miejscami pobytu niepełnosprawnych, ale także spełniają rolę edukacyjną i aktywizującą Podopiecznych. Działają w ich m. In. Samorządy, drużyny harcerskie, grupy muzyczne, teatralne i taneczne, a także wiele innych niezwykłych, wspólnie tworzonych inicjatyw.

Warsztaty terapii zajęciowej

pracownia-plastyczna-02_thumbFundacja im. Brata Alberta organizuje warsztaty terapii zajęciowej w 12 miejscach w Polsce (Radwanowie z filią w Czernichowie, Lubin, Toruń, Otłoczyn k. Torunia, Sosnowiec, Chrzanów, Libiąż, Kraków, Chełmek z filią w Przeciszowie – Lesie, Jawiszowicach i Oświęcimiu, Trzebinia oraz dwa we Wrocławiu).

Warsztaty to szereg zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki nim Podopieczni zdobywają nowe umiejętności i odkrywają swoje – często niezwykłe – talenty. Warsztaty w widoczny sposób przyczyniają się do większej samodzielności i aktywności osób niepełnosprawnych, dzięki czemu, na miarę swoich możliwości, mogą oni prowadzić samodzielne życie. W ramach zajęć działa także szereg różnych pracowni, m.in. tkacko – krawiecka, ogrodnicza, krawiecka, rzemiosł różnych, rehabilitacji ruchowej, czy stolarsko – modelarska.

Uczestnicy warsztatów biorą udział w licznych konkursach, festiwalach, przeglądach twórczości czy rywalizacjach sportowych. Ich prace można oglądać na welu wystawach w całej Polsce.

Świetlice terapeutyczne

pracownia-plastyczna-01_thumbW ramach Fundacji im. Brata Alberta działa 8 Świetlic Terapeutycznych (Radwanowie, Otłoczyn k. Torunia, Chrzanów, Libiąż, Kraków, Chełmek, Trzebinia, Dąbrowa Górnicza).
Świetlice mają na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości aktywnego życia, przy jednoczesnym zachowaniu związków rodzinnych. Koncentrują się na utrzymaniu Podopiecznych w dobrej formie fizycznej i psychicznejpoprzez odpowiednią rehabilitację oraz dbają o ich kondycję intelektualną.

Współpracując ściśle z rodzinami uczestników zajęć, świetlice rozwijają różnorodne umiejętności ułatwiające Podopiecznym codzienne życie. W zajęciach biorą udział zarówno dzieci niepełnosprawne umysłowo jak i fizycznie. Zajęcia odbywają się w małych, 4-5 osobowych grupach, co umożliwia indywidualną prace z każdym z uczestników.

WTZ Chełmek

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
Tel. 33 846-14-46

WTZ Przeciszów-Las

ul. Leśna 12
32-641 Przeciszów
Tel. 33 843-75-19

WTZ Jawiszowice

ul. Plebańska 7
32–626 Jawiszowice
Tel. 32 211-06-56

WTZ Oświęcim

ul. Zwycięstwa 135
32–600 Oświęcim
Tel. 33 842-33-33