KRS: 0000028246

Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

2009-05-07
(WTZ CHEŁMEK, WTZ PRZECISZÓW, WTZ JAWISZOWICE, WTZ OŚWIĘCIM)

Osiem zespołów teatralnych i dziewięciu solistów z Warsztatów Terapii Zajęciowej i Świetlic Terapeutycznych Fundacji im. Brata Alberta prezentowało się w I Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych „Arlekiny 2009″.

Impreza odbyła się na scenie Oświęcimskiego Centrum Kultury 7 maja 2009 roku. Obejmowała Małopolskę i Zagłębie.

Organizatorem Arlekinów był Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Świetlica Terapeutyczna w Chełmku.  Przegląd współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rodzina w Kryzysie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Głównym celem imprezy była pozakonkursowa prezentacja dorobku teatralnego i muzycznego osób niepełnosprawnych. Każdego roku  w warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych powstają przedstawienia, które pokazywane są tylko wąskiemu gremium sympatyków, bądź w ogóle nie mają okazji ekspozycji na szerszym forum. Przegląd miał stworzyć możliwość pokazania tych spektakli liczniejszej publiczności. To samo dotyczy śpiewających solistów oraz wykonywanych przez nich piosenek.

Podczas „Arlekinów” prezentowały się zespoły i wokaliści z Chełmka, Przeciszowa, Jawiszowic, Oświęcimia, Chrzanowa, Libiąża, Trzebini, Radwanowic oraz Sosnowca.  Grupy  teatralne składały się z osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz  z porażeniem mózgowym. Charakter przedstawień była różnoraki. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję podziwiać m.in. inscenizacje muzyczno – wokalne, teatr cieni, teatr słowa. Przez cały czas trwania przeglądu przewijała się  postać Arlekina, bohatera włoskiej comedia del arte, który wprowadzał widzów w świat sztuki teatralnej.

Każdy artysta nagrodzony został statuetką arlekina wykonaną przez pracownię plastyczną Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku, dyplomem oraz nagrodą rzeczową.

Po zakończeniu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek do pobliskiej kawiarni. Organizatorzy mają nadzieję, że Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych będzie odbywał się co roku i stanie się to tradycją.

Grażyna Grabowska
Joanna Wójcik
Ewa Sawera

WTZ Chełmek

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
Tel. 33 846-14-46

WTZ Przeciszów-Las

ul. Leśna 12
32-641 Przeciszów
Tel. 33 843-75-19

WTZ Jawiszowice

ul. Plebańska 7
32–626 Jawiszowice
Tel. 32 211-06-56

WTZ Oświęcim

ul. Zwycięstwa 135
32–600 Oświęcim
Tel. 33 842-33-33