KRS: 0000028246

Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Rada i Zarząd Fundacji im. Brata Alberta, dziękując za chęć bycia z nami w tym
szczególnym dniu, pragną poinformować o przebiegu uroczystości pożegnania
naszego Prezesa i Przyjaciela Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
Uroczystości potrwają dwa dni, aby mogli w nich wziąć udział wszyscy
zainteresowani.
17 stycznia (środa) – Kościół pw. Św. Brata Alberta w Radwanowicach
10.00 – uroczyste wprowadzenie Zmarłego
10.00-11.30 – czuwanie modlitewne przy Zmarłym
11.30-12.00 – Różaniec
12.00 – Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Romana Pindla
Po Mszy Św. dalsze czuwanie do godz. 20.00
Środa jest dniem przeznaczonym przede wszystkim dla Podopiecznych Fundacji
z całej Polski.
18 stycznia (czwartek) – Kościół pw. Św. Brata Alberta w Radwanowicach
10.00 – uroczyste wprowadzenia Zmarłego
12.00 – Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Damiana Muskusa, transmitowana
przez TVP Kraków. Po Mszy Świętej odbędą się egzekwie w obrządku
ormiańskim.
Po zakończeniu Mszy Świętej (ok. godz. 14:00) odprowadzenie Śp. Ks. Tadeusza
Isakowicza-Zaleskiego na cmentarz w Rudawie.
Dodatkowe informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych będą na bieżąco
udostępniane na facebook’u Fundacji im. Brata Alberta.
Ze względu na trudną sytuację logistyczną, warunki pogodowe oraz spodziewaną
dużą liczbę uczestników, prosimy o bezwzględne przestrzeganie poleceń służb
porządkowych. Kościół w Radwanowicach nie będzie w stanie pomieścić wszystkich
chętnych, dlatego został przewidziany telebim zewnętrzny, pozwalający
na śledzenie Mszy Św. żałobnej. Telebim będzie także ustawiony przy kościele
w Rudawie, blisko cmentarza. Ze względu na ograniczoną przestrzeń, nie jesteśmy
w stanie zapewnić miejsc siedzących dla wszystkich zainteresowanych.
Zgodnie z wytycznymi policji, w związku z ograniczonymi możliwościami dojazdu
do kościoła w Radwanowicach, autobusy będą kierowane na parkingi w Rudawie
i Pisarach, a osoby nimi podróżujące w miarę możliwości będą przewożone busami
do Radwanowic. Także dojazd do Radwanowic własnym samochodem będzie
bardzo ograniczony. Zachęcamy do zatrzymania się w Rudawie (informacja
o dostępnych miejscach parkingowych będzie opublikowana w mediach
społecznościowych Fundacji im. Brata Alberta), skąd możliwy będzie przejazd
busem do kościoła w Radwanowicach i z powrotem.
Bardzo prosimy o wyrozumiałość w tej trudnej dla nas
wszystkich chwili oraz o rozważenie, w której części dwudniowych uroczystości
wziąć udział.
Na czwartek przewidywane są bardzo trudne warunki atmosferyczne. Możliwe
są blokady na drodze spowodowane natężeniem ruchu.
Ze względu na przewidywany bardzo długi przebieg uroczystości pogrzebowych
nie są przewidziane żadne przemówienia. Bardzo prosimy o przesyłanie listów
kondolencyjnych na adres mailowy Fundacji im. Brata
Alberta: fundacja@albert.krakow.pl
Księgi kondolencyjne będą udostępnione w środę (od godz. 10:00) przy wejściu
do kościoła w Radwanowicach, a w czwartek w punkcie informacyjnym
w Radwanowicach (od godziny 10:00) i w kościele w Rudawie (od godz.10.00)
Zgodnie z wolą Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego zamiast kwiatów prosimy
o datki na rzecz Podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta.
Kontakt dla mediów:
Arkadiusz Tomasiak, tel.: 502 793 678
Małgorzata Urbanik, tel.: 501 899 924
Anna Łoś, tel.: 501 385 438

WTZ Chełmek

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
Tel. 33 846-14-46

WTZ Przeciszów-Las

ul. Leśna 12
32-641 Przeciszów
Tel. 33 843-75-19

WTZ Jawiszowice

ul. Plebańska 7
32–626 Jawiszowice
Tel. 32 211-06-56

WTZ Oświęcim

ul. Zwycięstwa 135
32–600 Oświęcim
Tel. 33 842-33-33