KRS: 0000028246

Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Kilkakrotnie w ciągu roku odbywają się różnego rodzaju wystawy i kiermasze prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta Chełmek, Przeciszów, Jawiszowice i Oświęcim. Jednym z nich był majowy kiermasz, który odbył się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Szalenie miło pokazywać te dzieła, które niejednokrotnie wymagają od uczestników dużych nakładów sił. Jeszcze milej chyba słyszeć, jak te prace się podobają, jak trafiają w gusta i serca osób, które przyszły się z nimi zapoznać. Ale zobaczcie sami.

WTZ Chełmek

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
Tel. 33 846-14-46

WTZ Przeciszów-Las

ul. Leśna 12
32-641 Przeciszów
Tel. 33 843-75-19

WTZ Jawiszowice

ul. Plebańska 7
32–626 Jawiszowice
Tel. 32 211-06-56

WTZ Oświęcim

ul. Zwycięstwa 135
32–600 Oświęcim
Tel. 33 842-33-33