KRS: 0000028246

Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Pracownie rękodzieła artystycznego

Pracownie rękodzieła artystycznego uczą osoby niepełnosprawne wyszywania, haftowania, szycia, wykonywania gobelinów, odlewów z gipsu, figurek z masy solnej. Zapoznają się z różnymi technikami z zakresu rękodzieła oraz możliwościami ich zastosowania.

Poprzez pracę odkrywają potencjał twórczy. Uczą się organizować czas, praca wymaga większego skupienia, dokładności i sumienności w wykonywanych czynnościach. Doskonali się sprawność manualna, koordynacja wzrokowa, zdobywają większą samodzielność w życiu codziennym oraz i więcej doświadczenia potrzebnego w przyszłej pracy.

WTZ Chełmek

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
Tel. 33 846-14-46

WTZ Przeciszów-Las

ul. Leśna 12
32-641 Przeciszów
Tel. 33 843-75-19

WTZ Jawiszowice

ul. Plebańska 7
32–626 Jawiszowice
Tel. 32 211-06-56

WTZ Oświęcim

ul. Zwycięstwa 135
32–600 Oświęcim
Tel. 33 842-33-33