KRS: 0000028246

Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych Arlekiny kończy w tym roku 10 lat.

Od 2008 roku artyści niepełnosprawni, dzięki nieustającej życzliwości, trosce i otwartości Miasta Oświęcim w osobie Pani Dyrektor OCK Apolonii Maj, goszczeni są na deskach Oświęcimskiego Centrum Kultury. Rokrocznie swój talent prezentuje tu niemal 150 aktorów i wokalistów z województwa małopolskiego, oklaskiwanych przez niemal 300 osobową publiczność. Impreza ta wpisała się już na stałe w życie kulturalne Powiatu Oświęcimskiego. W tym roku Patronat Honorowy nad Przeglądem objęli Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa oraz Starosta Powiatu Oświęcimskiego Pan Zbigniew Starzec.

Pomysłodawcami i twórcami PAON ‘Arlekiny’ są pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Chełmek Fundacji im. Brata Alberta z Radwanowic. Osobą, której wsparcie jest zawsze widoczne i odczuwalne jest Ksiądz Prezes Fundacji im. Brata Alberta Tadeusz Isakowicz – Zaleski. Przegląd co roku uświetnia wielu przedstawicieli władz samorządowych i powiatowych, przedstawicieli Rady i Zarządu Krajowego Fundacji, dyrektorów i kierowników. Niemniej filarem całego przedsięwzięcia są artyści niepełnosprawni i ich rodzice, bez których wsparcia nie byłoby ‘Arlekinów’.

Tegoroczny PAON ‘Arlekiny’ otwarła tradycyjnie już Pani Kierownik WTZ Chełmek Fundacji im. Brata Alberta Beata Ciura witając serdecznie przybyłych gości i wręczając statuetki ‘Arlekin’ osobom bez których przychylności impreza nie odbyłaby się. Mowa o Księdzu Prezesie Fundacji im. Brata Alberta Tadeuszu Isakowiczu – Zaleskim, Pani Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury Apolonii Maj, Panu Staroście Zbigniewie Starcu, Pani Dyrektor PCPR w Oświęcimiu Renacie Fijałkowskiej, Pani v-ce prezydent Miasta Oświęcim Marii Pędrak oraz Panu Burmistrzowi Miasta Chełmek Andrzejowi Saternusowi.

Wiele miłych i ważnych słów padło ze sceny. Szczególnie istotne jednak wydają się te wypowiedziane przez Księdza Prezesa Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach. Mówił on mianowicie o wielu placówkach Fundacji, które powstały w Powiecie Oświęcim oraz o planowanym otwarciu Spółdzielni Osób Niepełnosprawnych, która ma powstać w Chełmku. Również Pan Starosta Zbigniew Starzec zwrócił uwagę na wyraźną troskę i zaangażowanie Powiatu Oświęcimskiego w pomoc osobom niepełnosprawnym, co nie byłoby możliwe bez doskonałej współpracy pomiędzy poszczególnymi gminami powiatu.

W tegorocznych Arlekinach zobaczyć można było 8 grup teatralnych i 14 występów wokalnych. PAON ‘Arlekiny’ to prawdziwe święto osób niepełnosprawnych.

WTZ Chełmek

ul. Przemysłowa 2
32-660 Chełmek
Tel. 33 846-14-46

WTZ Przeciszów-Las

ul. Leśna 12
32-641 Przeciszów
Tel. 33 843-75-19

WTZ Jawiszowice

ul. Plebańska 7
32–626 Jawiszowice
Tel. 32 211-06-56

WTZ Oświęcim

ul. Zwycięstwa 135
32–600 Oświęcim
Tel. 33 842-33-33